image

Image

Image

Image

image

 

 

تجلی دعا

 

٥٦٩ـ  دعای بیانی چگونه توصیف می شود؟

دعای بیانی جسم  را با دعای باطنی قلب پیوند می دهد. هر چند عمیق ترین دعای درونی، نمی تواند بدون دعای بیانی باشد. در هر مورد باید از ایمان شخصی سرچشمه گیرد.  با دعای ای پدر ما عیسی بطور کامل طریقه دعای بیانی را به ما آموخت.

٥٧٠ـ  تأمل چیست؟

تأمل بویژه یک سلوک است، که بالاتر از همه در کلام خدا در انجیل شروع می شود. تأمل موجب تحرک اندیشه، تخیل، عاطفه و میل می شود که برای تعمیق اعتقادات ایمانی ضروری است،  و موجب بر انگیختن گروش قلبی ما میگردد و اراده ی ما را در پیروی از مسیح تقویت میکند.. این قدم نخست در رسیدن به معرفت محبت خداوند و راه اتحاد با اوست.

٥٧١ـ دعای متفکّرانه چیست؟

دعای متفکّرانه نگاه خیره ساده ای بر خدا در سکوت و محبت  است . آن هدیه خدا است، لحظه ایمان خالص است که فرد دعا کننده در جستجوی مسیح است، خود را به اراده ی خواست محبت آمیز پدر واگذار میکند، و خود را در اختیار عمل روح القدس قرار دادن است.   این دعا را قدیس ترزا اهل آویلا به عنوان یک رابطه شخصی در دوستی میداند، " اغلب به تنهایی، وقت خود را با خدایی که می دانیم مارا دوست دارد وقف کنیم." وصف می کند. 

 

جدال دعا کردن

 

٥٧٢ـ  چرا دعا کردن یک " جدال " است؟

دعا عطیه ای از فیض و پاسخ مشخصی از جانب ماست چون آنانی که دعا می کنند " جدال" علیه خود، محیط، خصوصا نیرنگهای شیطان که  پیوسته میخواهد انسان را از دعا دور کند. جدال دعا از پیشرفت زندگی روحانی جدا نیست. ما دعا می کنیم آن طور که زندگی می کنیم زیرا زندگی میکنیم آن طور که دعا میکنیم .

٥٧٣ـ آیا مخالفت با دعا کردن وجود دارد؟

همراه با مفاهیم نادرست از دعا کردن، خیلی ها فکر می کنند وقت دعا کردن را ندارند و یا اینکه دعا کردن بیهوده است. آنانی که در شرایط دشوار دعا می کنند وبا عدم موفقیت روبرو میشوند می توانند دلسرد شوند. تواضع ، اعتماد و پایداری از ملزومات چیره شدن بر این موانع است.

٥٧٤ـ  چه مشکلاتی درحین دعا کردن پیش می آیند؟

مشکل همیشگی در دعا حواس پرتی است. توجه ما را از خدا بدور می کند و می تواند چیزی را که به آن وابسته هستیم برملا کند. بنا بر این قلب ما باید فروتنانه به سوی خدا بازگردد. دعا کردن معمولا به سردی متاثر می انجامد. چیره شدن بر این مشکلات باعث سعود ما همراه با ایمان حتی بدون احساس تسلی به خداوند است. بی حسی نوعی سستی روحانی به دلیل آرامش هوشیارانه وعدم بازداشت قلب است .

٥٧٥ـ چگونه اعتماد فرزند گونه خود را تقوت کنیم؟

اعتماد فرزندی در مصیبت مورد آزمایش واقع میشود چون گمان میکنیم که حاجت ما اجابت نمیشود. . بنا بر این باید از خود پرسید اگر خدا حقیقتا پدری است که ما در جستجوی او هستیم و میخواهیم خواست او را برا آورده کنیم یا آسان ترین راه اینکه هر آنچه را که ما می خواهیم بر آورد کند . اگر دعا ی ما در اتحاد با عیسی است، ما می دانیم که او خیلی بیشتر از این و آن عطیه می دهد ما روح القدس را دریافت می کنیم که قلب ما را دگرگون می کند.

٥٧٦ـ آیا همیشه دعا کردن ممکن است؟.

دعا کردن همیشه ممکن است زیرا زمان مسیحی زمان مسیح برخاسته از مرگ است که " برای همیشه با ما " ( انجیل متی باب ٢٨ آیه ٢٠) مانده گار است. بنابر این دعا کردن در زندگی مسیحیان تفکیک ناپذیر است.

" دعای مکرر و پرشور و شعف در همه اوقات ممکن است حتی در محل خرید و فروش و یا قدم زدن امکان پذیر است. حتی در جایی که کار می کنی، در حین خریدوفروش، و یا حتی زمان پخت و پز."

(قدیس ژان کرزوستوم John Chrysostom)

٥٧٧ـ دعای ساعت عیسی چیست؟
آنرا دعای کاهنی در شام آخر عیسی می گویند. عیسی، کاهن اعظم در میثاق جدید، خطاب به پدرش در از فصح او به نزد پدر و ساعت قربانی او،.   

قسمت دوم

دعای خداوند : " ای پدر ما "


ای پدر ما که در آسمانی
نام تو مقدس باد
ملکوت تو بیاید
روی زمین اراده تو چنانچه در آسمان است بیاید
نان روزانه ما را هرروزه به ما بده
گناهان ما را ببخش
زیرا همه کسانی که به ما بدی کرده اند می بخشیم
و ما را از وسوسه ها دور نگهدار
و ما را از شریران رهایی ده


٥٧٨ـ مبدا دعای " ای پدرما " از کجا است؟

عیسی این دعا ی مسیحی را به ما آموخت که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد، " ای پدر ما " ، روزی که یکی از رسولان دید که او آن دعا را می خواند و از او پرسید، " خداوندا دعا کردن را به ما بیاموز " ( انجیل لوقا باب ١١ آیه ١ ). تعالیم سنتی الهیات کلیسا همیشه از متن قدیس متی (باب ٦ آیه ٩ـ١١ ) استفاده می کند.

 

" خلاصه تمام انجیل"

 

٥٧٩ـ جای " ای پدر ما " درکتاب مقدس کجا است؟

" ای پدر ما " خلاصه تمام کتاب مقدس است ( از گفته های ترتولیانو )، " دعای کامل" ( قدیس توماس آکوین) . در وسط خطابه در کوه یافت (انجیل متی ٥ـ٧ )، متن ضروری کتاب مقدس را به شکل دعا ارائه می کند.

٥٨٠ـ چرا آنرا " دعای خداوند " می نامند؟

زیرا " ای پدر ما " استغاثه یکشنبه یا دعای خداوند را که خود عیسی خداوند آنرا به ما آموخت.

٥٨١ـ  جای " پدر ما " دردعای کلیسا کجا است؟

" دعای خداوند " مهمترین دعای کلیسا است. دعای ای پدر ما عطا شده در آیین تعمید و تثبیت حاکی از تولد  جدید فرزندان خدا در حیات الهی است. در آیین عشاء ر بانی ، دعای خداوند ویژگی حاجات خود را نیز ظاهر میسازد. دعایی که متناسب با زمان نجات است که با بازگشت خداوند تحقق می یابد.

 

" ای پدر ما که در آسمانی"

 

٥٨٢ـ ما با چه جرعتی با اعتماد به نفس می توانیم به نزدیکی با خدا باشیم؟

زیرا عیسی، نجات دهنده ما، در حضور خدا می آورد و توسط روح اش ما را فرزندان او می سازد . بنا بر این ما قادریم دعای "پدر ما" را بسادگی و اعتماد فرزندگانه ، با جسارت فروتنانه و اعتماد خرسندانه، با اطمینان شنیده و مورد محبت قرار داده شده باشیم.

٥٨٣ـ چطور ممکن است خدا را "پدر" خطاب کنیم؟

ما می توانیم خدا را "پدر" بخوانیم چون او بواسطه ی پسرش که انسان شد برای ما ظاهر شده است و چون روح او، او را به ما میشناساند. نیایش، پدر، به ما اجازه می دهد که ما را با حس حیرت انگیزجدیدی وارد رمز و راز خود بکند وتمایل ما را در رفتار فرزند گا نه ترغیب و بیدار نماید. وقتی که ما دعای خداوند را می خوانیم، بنابر این ما متوجه میشویم فرزندان پدر در پسر هستیم.

٥٨٤ـ چرا ما می گوییم پدر "ما" ؟

"ما" بیانگر ارتباط کاملاً جدید با خدا است. وقتی که برای پدر دعا می کنیم، او را با پسر و روح القدس ستایش کرده و جلال می بخشیم. در مسیح  جماعت "او" هستیم و او خدای "ما" از الان تا ابد میگوییم پدر « ما» زیرا کلیسای مسیح اتحاد جماعت کثیری از برادران و خواهرا نی است که دارای " یک دل و یک جان " هستند" (اعمال رسولان باب ٤ آیه ٣٢).

٥٨٥ـ ما با چه روح صمیمیت و همدلی در بشارت به خدا پدر "ما" دعا می کنیم؟ 

  از آنجایی که پدر "ما" میراث مشترک همه ی تعمید یافتگان است، ما احساس مبرم دعوت برای پیوستن به دعا با  مسیح برای وحدت با رسولان می کنیم. دعا کردن به "پدر ما" دعا کردن با همه جماعت و برای همه آنانی که خدای حقیقی را می شناسند و برای تجمع در اتحاد با اوهستند.

٥٨٦ـ مفهوم عبارت " که در آسمانی " چیست؟

این بیان کتاب مقدسی به معنی یک مکان (فضا) نیست، بلکه به معنی  نحوه ای از وجود است: خدا ماورای تصور است و برتر از هر چیز. این اصطلاح به جلال و عظمت و حضور او در قلوب اشخاص عادل اشاره دارد. آسمان، یا منزل پدر، بنیان نهادن زیستگاه حقیقی ای که ما با امید بطرف آن در حالی که بروی زمین هستیم می رویم. " با مسیح  در خدا پنهانیم" (کتاب کولسیان باب ٣ آیه ٣)، ما اکنون در این زیستگاه زندگی می کنیم.

 

درخواست هفتگانه

 

٥٨٧ـ  اساس دعای خداوند چیست؟

محتوای آن شامل هفت درخواست از خدای پدر می باشد. سه درخواست اولیه که الهی ترند، خدا مرکزیت آن است، که ما را برای جلالش فرا می خواند؛ مشخصه ی محبت آن است که ابتدا به کسی که دوستش داریم. توصیه این در خواستها خصوصا این است که چگونه باید از او بخواهیم؛ تقدیس کردن نام او را، آمدن ملکوت او، و تحقق اراده او. چهار درخواست دیگر از پدر، مصائب ما را در معرض فیض او قرار می دهند.. آنها خواستارتغذیه ما، بخشش ما، ما را از وسوسه ها بدور نگه دار،  و ما را از شر رهایی بخشاید.

٥٨٨ـ مفهوم "نامت مقدس باد" چیست؟

تقدیس نمودن نام خدا اذعان بالاتر از همه بودن خدای مقدس در دعا کردن است. در حقیقت، خدا اسم مقدس خود را به موسی آشکار کرد و خواست جماعتش خودرا وقف او سازند و همچون قوم مقدس در آنها ساکن باشند.

٥٨٩ـ چگونه  نام خدا ما و جهان را تقدیس می کند؟

مقدس نمودن نام خدا، کسی که ما به" قدوسیت" فرا می خواند ( اول تسالونیکیان باب ٤ آیه ٧) آرزویی است که در راز تعمید به زندگی ما جانی تازه میدهد.. بعلاوه، خواسته شده که با زندگی و دعاهایمان آن نام خدا بر هر انسان شناخته و خجسته باشد.

٥٩٠ـ کلیسا چه در خواستی در دعا "ملکوت تو بیاید" می کند؟

کلیسا برای آمدن نهایی ملکوت خدا به واسطه بازگشت مسیح در جلالش  دعا می کند. کلیسا همچنین برای توسعه ملکوت خدا از حالا به بعد از طریق تقدیس جماعت در روح و تعهد به خدمت در راه عدالت صلح در حفظ نیکبختی جاودانی دعا می کند. این درخواست طلب روح و عروس است : "بیا ای عیسی ای خداوند"  (کتاب مکاشفه باب ٢٢ آیه ٢٠).

٥٩١ـ چرا دعا می کنیم " روی زمین اراده تو چنانچه در آسمان است بیاید" ؟

خواست پدر است که" همه آدمیان نجات یابند" (کتاب اول تیموتاوس باب ٢ آیه ٤). برای این عیسی آمد که : بطور کامل اراده خدا در نجات را برآورد کند. ما به خدای پدر دعا می کنیم که خواست ما را با پسرش مانند مریم باکره مقدس و قدیسان متحد کند. ما می خواهیم این نقشه محبت آمیز بطور کامل در زمین محقق شود چنانچه در آسمان محقق است. از طریق دعا قادریم " اراده خدا را" تشخیص دهیم (رساله به رومیان باب ١٢ آیه ٢) وبا "استواری انجام دهیم" (رساله به عبرانیان باب ١٠ آیه ٣٦" ).

٥٩٢ـ معنی درخواست " نان روزانه ما را  هر روز عطا کن" چیست؟

با اعتماد فرزندگانه  از خدا می خواهیم غذای ضروری روزانه ما را عطا نماید, تصدیق نیکو بودن خدا فرای تمام خوبی ها می باشد. شفقت توانایی در انجام اعمالی که عدالت و به اشتراک گذاشتن با دیگران را بخواهیم تا بر میل به برطرف نمودن نیاز یکدیگر پر بار شود.

٥٩٣ـ معنی دقیق درخواست کردن نزد مسیحیان چیست؟ 

از آنجایی که" زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه با هر کلمه ای که خدا میفرماید" (انجیل متی باب ٤ آیه ٤)، این خواسته بطور یکسان برای گرسنگی کلام خدا و برای جسم مسیح دریافت شده هنگام عشاء ربانی دلالت می کند همچنین گرسنگی برای روح القدس است. درخواستمان را با اعتماد کامل امروز "امروز خدا" که در عشاء ربانی که پیش بینی ضیافت پادشاهی است که خواهد آمد. می طلبیم

٥٩٤ـ چرا ما می گوییم " گناهان ما را ببخش چنانچه ما نیز آنانی که در حق ما بدی کرده اند می بخشیم"؟

با طلب بخشش از خدای پدر ، خود را در مقابل او گناهکار میشناسیم. در عین حال رحمت او را اعتراف می کنیم زیرا در  آیین مقدس کلیسایی و در پسرش فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش را یافته ایم" (رساله به کولسیان باب ١ آیه ١٤ ). درخواست ما هنگامی اجاب خواهد شد که ما به نیز به نوبه خود دیگران را بخشیده باشیم.

٥٩٥ـ بخشیدن چطور امکان دارد؟

رحمت در قلبمان هنگامی  نفوذ می کند که ما خودمان بیاموزیم که چگونه ببخشیم ـ حتی دشمنانمان را. و حال اینکه اگر بنظر برسد که برآورده آن برای ما  غیر ممکن باشد، قلبی که خود را به روح القدس تقدیم کند ، همانند مسیح خواهد توانست ، در نهایت محبتش عشق ورزد؛ و آن می تواند جراحات را به ترحم  باز گرداند وجریحه را به شفاعت تبدیل نماید. بخشش شریک رحمت الهی و نقطه ی اوج دعای مسیحی است..

٥٩٦ـ مفهوم " ما را در وسوسه میاور" چیست؟

از خدای پدر می خواهیم ما را در قدرت وسوسه تنها نگذارد . ما از روح القدس می طلبیم تا به ما قدرت دهد که میان آزمایش هایی که برای رشد معنوی ضرورت دارند و وسوسه که به گناه و مرگ منجر میشود، تمیز دهیم. این خواسته ما را در مسیح که با دعا بر وسوسه غلبه کرد متحد می کند. آن درخواست مشوق بخشش هوشیاری و پشتکار نهایی است.

٥٩٧ـ چرا ما با خواستن " ما را از شر رهایی ده" خاتمه می دهیم؟

"شریر" نشانه شخص شیطان است که مخالف خدا است و" فریب دهدن ی کل عالم است" (کتاب مکاشفه باب ١٢ آیه ٩). غلبه بر شیطان یک بار برای همیشه توسط مسیح شناخته شده است . ما دعا می کنیم، که خانواده بشری از دست شیطان وعملش  رها گردد. ما همچنین عطیه ی ارزشمند صلح و فیض ثبات د ر انتظار بازگشت مسیح را طلب میکنیم که قطعاً ما را از شریر رهایی خواهد داد.

٥٩٨ـ معنی آمین نهایی چیست؟

" در خاتمه دعا، می گویید ،آمین، بنابر این شما با این کلمه که مفهوم ،اینطور باشد، بدین قرار مضمون دعایی که خدا به ما آموخته است با آمین ما تصدیق میشود.." (قدیس سیریل اهل اورشلیم  Cyril of Jerusalem)