image

Image

Image

Image

image

 

ماهنامه کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران بمناسبت عید قیام مسیح

 

پیام عید قیام مسیح از مرگ

مسیح پس از مرگ زنده شد

نگرش شمس تبریزی به خدا

خدا عیسی مسیح را فرستاد تا انسان بداند که او را دوست دارد

مسیح شمشیر بدست نگرفت ، بلکه دستهایش را بر صلیب آویخت

قدم اول آموختن ، چگونه بخشیدن خطای دیگران است

پیام کودکان

اخبار و تقویم کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک تهران