مراسم اختتام سال كشيشي در واتيكان

ركورد در ميدان كليساي پطروس (واتيكان)

17000 كشيش در مراسم پاياني سال كشيشي، به همراهي پاپ بنديكت شانزدهم مشاركت كردند. مراسم پاياني سال كشيشي در رم/ واتيكان، روز جمعه يازدهم ژوئن 2010 با شركت بي سابقه هزاران كشيش از سرتاسر دنيا همراه با پاپ بنديكت شانزدهم با مراسم با شكوه عشاي رباني خاتمه يافت. در اين مراسم كه بيشتر شباهت به جشن بزرگي داشت امكان شهادت دادن به كشيشاني كه با دل و جان در نقاط مختلف دنيا خدمت ميكنند در حضور پاپ داده شده بود.

 

يك كشيش برزيلي كه مسئوليت چندين كليسا را بعهده دارد به پاپ و ديگر حضار ازغصه و رنج باطني خود تعريف كرده و از اينكه در دنيايي كه خدمت مي كند ديگر مردم با تمام وجود مسيحي نمي باشند ابراز تاثر ميكند. 

پاپ او را دلداري داده و مي گويد:  شما بايد با متانت، خود را به ستونهاي اصلي كهانت اتكا نماييد. هرگز نبايد به خود اجازه بدهيد كه ترس و ترديد بر شما غلبه كند.

ستونهاي اصلي، اجراي مراسم عشاي رباني كه لااقل بايد يكشنبه ها اجرا گردد همينطور اعلام كلام خدا و موعظه در رابطه با عشق خدا به فقرا، بچه ها و رنجديدگان مي باشند.

 

پاپ بنديكت شانزدهم اضافه مي كند كه مردم نبايد كشيش را شخصي ببينند كه ساعتهاي كار خود را به اتمام رسانيده و سپس به محل اقامتش رفته و در تنهايي زندگي مي كند، بلكه مردم بايد بيشتر شخصي را ببينند كه از عشق به خدا و به مردم شعله ور است....

 

در خاتمه پاپ بنديكت شانزدهم  به كشيشان پشت گرمي داده و مي گويد شما بايد در زندگي كهانتي خود اعتقاد مستحكم داشته باشيد. هيچكدام از ما نمي توانست امروز كشيش باشد چنانچه كشيشي را ملاقات نكرده باشد كه از عشق به مسيح شعله ور نبوده باشد. پاپ به كشيشان توصيه مي كند كه جوانان را حمايت كنند و آنها ياري دهند تا ارزش والاي خدمتي را كه به آن فراخوانده شده اند را دريابند و استوار بمانند. جوانان بايد قادر باشند اين تجربه را بكنند كه زندگي كشيشي (كهانت) مي تواند "الگويي براي اجتماع" باشد تا از اين طريق ارزش واقعي آنرا دريابند.

 

گزارش از روبرت ماریا اودیشو