گروه ایمــان و نـور بار دیگــر به یاری خداوند امسال نیز فعالیـت خود را از اول مهر 88  با موضــوعی جدید آغاز کرد .موضوع فعالیت امسال بررسی و تعمق بر زندگی موسی و انتخابش از طرف خداوند جهت رهایی قوم بنی اسرائیل از دست فرعون می باشد .

عیسی مسیح نیز برای هر چه بیشتر شناختنش و درک بهتر عهد جدید ما را دعوت به خواندن عهد عتیق می کند . آیا به خاطر دارید ؟ در همان روز رستاخیز مسیح , زمانیکه دو حواری در راه عموآس با عیسی ملاقات کردند وی با ایشان همراه شد . حواریون بسیار نا امید بودند چراکه آنها شاهد مرگ کسی بودند که تمام امیدشان را بر روی او بنا کرده بودند . عیسی در ابتدا به آنها گوش فرا داد و سپس با آنها سخن گفت و به آنها توضیح داد که پسر انسان می بایست تمام این درد و رنج را می کشید تا به جلال برسد و سپس از موسی و سایرانبیا شروع کرد و تمام مطالب مربوط به خود در تمام کتب را برای ایشان شرح داد . تمام کتابهای عهد عتیق نوری برای درک و بیشتر فهمیدن عهد جدید می باشند .

زندگی و داستان موسی فقط یک داستان ساده و خواندنـی نیـست . بلکه هم از نظر انسانی و هم از نظر خداشناسی جنبه های ویژه ای دارد . موضوعاتی از قبیل آزادی , مسائل مذهبی و معنوی از جمله فرمانهای خداوند   , سوالاتی در مورد وجود و حضور خداوند در زندگی ما  , پیمان و عهد خداوند با انسانها جهت هر چه بهتر و زیباتر زندگی کردن انسانها همه و همه مسائلی هستند که هریک از ما در زندگی روزمره با آنها مواجه می شویم .

عیسی مسیح در راه عموآس بر حسب اتفاق نبود که در مورد موسی یعنی شخص کلیدی قوم بنی اسرائیل سخن گفت . از زمان خروج بنی اسرائیل توسط موسی از مصر بود که قوم خداوند موجودیت و زندگی جدید پیدا کرد . از همان زمان بود که خداوند خود را بهتر و بیشتر توسط موسی به قوم شناساند.

در زندگی امروزه نیز داستان زندگی موسی و قوم بنی اسرائیل می تواند داستان زندگی هریک از ما باشد .هدف از انتخاب این موضوع مطابقت زندگی موسی و قوم بنی اسرائیل با زندگی خودمان است . قوم بنی اسرائیل سالها بعنوان برده در اسارت مصریها بودند . ولی خداوند ناله و فغان قومش را شنید و خواست که آنها را آزاد کند و آنها را بسوی سرزمین موعود ببرد . خداوند هیچ وقت دوست ندارد بندگانش در اسارت و بردگی باشند . او همواره می خواهد همه انسانها آزاد و با افتخار زندگی کنند . ولی در زندگی امروزه اسارت برای ما چه معنایی می تواند داشته باشد ؟

هدف هر یک از ما به عنوان یک شخص مسیحی این است که یک زندگی با افتخار داشته  تا به آن سرزمین موعود که همان ملکوت آسمانی است که عیسی مسیح خود قول آن را به ما داده است برسیم .ولی اغلب اوقات از زندگی با افتـخار منـحرف شده و بسـوی اسارت و بردگــی میرویم . اسیر و برده خودخـواهی و تــکبر و پول و مقام و شـهرت و ... شده و بدون اینکه خود متوجه شویم مدتها اسیر و برده گناه می مانیم . ولی همیشه خداوند در انتظار ماست و می خواهد ما را از این اسارت نجات دهد .

جنبه دیگر موضوع این است که ما نیز در بسیاری از اوقات در زندگیمان همانند موسی از طرف خداوند انتخاب می شویم تا ناجی اشخاص دیگری در زندگی شویم . همانطور که خداوند قدرت خود را همانند عصا به موسی داد تا بتوسط آن معجزات زیادی انجام دهد به مانیز قدرتی داده که با آن می توانیم معجزات زیادی در بین بندگانش انجام داده و زندگی آنها را دگرگون کرده و آنها را نجات دهیم . و آن قدرت چیزی جز محبت پسر یگانه اش نیست که در دلهای تک تک ما قرار داده است .

باشد که همه ما این محبت را در قلبهای خود جستجو کرده و آن را به دیگران نیز هدیه دهیم .     

عکسهای مربوط به گروه

 

 تنظیم : مارلن خشیلو