فعالیتهای گروه ایمان و نور در سال 87-88

اعضا گروه ایمان و نور ارومیه ( دوستان و فرزندان ناتوان خدا ) هر دو جمعه یکبار دور هم جمع می شوند تا ساعاتی را با خوبی و محبت و شادی در کنار هم سپری کنند .

همه ما در زندگیمان  سعی می کنیم که همیشه شاد و خوشحال باشیم . ولی آیا براستی می دانیم که شادی واقعی چیست و چه چیزی باعث می شود که این شادی را از ته قلبمان احساس کنیم ؟

موضوع فعالیتهای گروه ایمان و نور در سال 87-88 ( 2008-2009 ) راهی به سوی شادی بود . راهی که همه سعی کردند تا در این راه همانند دو شاگرد در راه عموآس با عیسی مسیح همقدم شده تا به شادی حقیقی برسند .

در هر جلسه اعضاء گروه ایمان و نور تلاش می کردند تا با کلمات  ساده و قابل فهم برای فرزندان ناتوان خدا و یا با کاردستی (با کمک گرفتن از کتابچه راهنمای بین الملل گروه ایمان و نور)  کارهایی که آنها را بسوی شادی حقیقی هدایت می کند را پیدا کرده و بر روی آنها بحث و گفتگو نموده و  سپس آن را همانند تابلویی در این راه نصب می کردند  .

لازم به یاد آوری است که دوستان علاوه بر روزهای جمعه در روزهای سه شنبه  نیز جهت تعلیمات دینی با همراهی کشیش توما دور هم جمع می شدند تا بر زندگی و رساله های پولس رسول تعمق و تفکر نمایند . 

E:\متفرقه\Copy of New Folder\Untitled-1.jpg

 

جلسه اول : E:\متفرقه\Copy of New Folder\Untitled-2.jpg

(( به خداوند گوش دهیم ))

آیا همه ما این اطمینان را داریم که خداوند هر یک از ما را بینهایت و همانطور که هستیم دوســت دارد ؟ آیا می دانیم که خداوند ما را از همه مخلوقاتش بیشتر دوست دارد ؟ چه چیزی  می تواند به ما کمک کند تا به این محبت خداوند اطمینان داشته باشیم ؟

دلیل واضح و کافی برای اطمینان به محبت خداوند این است که عیسی مسیح به خاطر نجات ما گناهکاران درد و رنج و حتی مرگ بر روی صلیب را پذیرفت  . (( محبتی بالاتراز این نیست که کسی جان خود را به خاطر دیگران بدهد . ))

پس اگر خداوند ما را به این اندازه دوســت دارد آیا ما نیز به سهــم خودمــان او را با تمــام وجود محبت می نماییم ؟

زمانی که خداوند حضرت ابراهیم را مورد خطاب قرار داد و گفت : (( ابراهیم ، ابراهیم )) او پاسخ داد : (( من اینجا هستم . )) و همچنین سموئیل در جواب به خداوند زمانیکه او را صدا زد گفت : (( ای خداوند بفرما زیرا که بنده تو می شنود . ))

بیایید هریک از ما کمی به زندگی خود فکر کنیم آیا ما نیز در زندگی خودمان زمانی بوده که صدای خداوند را شنیده و به آن پاسخ داده باشیم  ؟ و یا اینکه آنقدر در زندگی مشغول  کارهای خودمان هستیم که وجود خداوند را در زندگی احساس نمی کنیم ؟

خداوند همانند سموئیل هر یک از ما را نیز در زمانهای مختلف  از طریق انسانها و وقایع زندگیمان صدا زده و ما را دعوت به کاری می کند . و این ما هستیم که باید به کمک روح القدس این صدا را تشخیص داده و همانند سموئیل پاسخ دهیم : (( ای خداوند بفرما زیرا که بنده تو می شنود . ))

قسمتی از دعای ایمان و نور :

ای عیسی تو ما را دعوت کرده ای تا تو را در گروه ایمان و نور پیروی کنیم . ما می خواهیم به این دعوت تو   بله بگوییم .

جلسه دوم

عكسهاي اعضاء گروه