image

Image

Image

Image

image

 

عید صعود حضرت مریم

15 آگوست یا 24 مرداد روزی است ثبت شده در یاد همه ما ، روزی که با نزدیک شدن به آن یاد عزیمت به سلماس و گولان و قره گوز می افتیم. امسال هم این روز در یادها است البته با کمی تفاوت، آنهم اینکه گوشت قربانی و نهار نیست چراکه خرج نهار و گوشت قربانی برای عزیزانمان در عراق وقف شده. و پول آن برای کمک مالی به آنها به عراق فرستاده شد.
امسال کشیش توما راس ساعت 12 ظهر مراسم تقدیس قربانی مقدس را آغاز نمود و همه اهالی روستا به اتفاق مهمانانشان به کلیسا آمدند. کشیش توما که خود به دیدار عزیزان عراقی رفته بود از سفر یکروزه خود چنین فرمودند:
زندگی مسیحیان و تمام مردم آواره بسیار سخت است به طوریکه در کلیساها و ساختمانهای نیمه کاره و روستاهای اطراف یا حتی در کوهستان با نبود امکانات میمانند. و خدمات به سختی و با صرف وقت بسیار به دستشان میرسد. و همینطور از اوضاع وخیم آنجا سخن گفت که دل همه ما به درد آمد.
در ادامه و اشاره به عید صعود حضرت مریم فرمودند که حضرت مریم مادر همه ماست و همیشه همراه ماست در هر حال به طوریکه در عنکاوا در عراق دیده شده «حتی خود کشیش توما این صحنه را که مجسمه حضرت مریم درحالیکه اشک از چشمانش جاریست دیده اند» که وقتی به اشکها دست میزنی مبدل به خون میشوند. و این همان نشانه ای است که حضرت مریم برای فرزندانش میگرید و نگران آنهاست و از همه مهمتر همراه آنهاست.
از همه اهالی روستا برای کمک مالی و دعایشان تشکر شد و پس از مراسم رازا اهالی روستا پذیرایی مختصری از مهمانان نمودند و پس از ساعتی گپ و گفت و دیدار دوستان و آشنایان همگی به خانه هایشان بازگشتند.

 

 

 

 

 

گزارش و عکس: ادیت عیشویی