image

Image

Image

Image

image

 

جشن میلاد مسیح گروه نوجوانان نور 20 دسامبر 2013

میلاد مسیح همیشه فضا را مملو از آرامش خاصی می نماید دلیل خاصی برای این منظور نیست چرا که این میلاد برای همگان جشن محبت می باشد.
این واقعیتی انکار ناپذیر است که در این عید مقدس قلبها پر از شادی می گردند بسان اینکه شادی با هم بودن را باز یافته­ ایم که همانا خواست قلبی همه ما است. عید میلاد به ما می آموزد که انسان تنها نیست بلکه نیاز به یکی را دارد که او را از صمیم قلب دوست داشته باشد و تا اینکه او نیز بتواند دوست داشته باشد.
ما می توانیم بر طبق فرهنگ مصرف گرا این مراسم باشکوه را فقط یک مراسم دنیوی همانند سایر جشنها بشماریم جشنی که اندک زمانی بیش نمیباشد. اما عید میلاد مسیح از شکوه خاصی برخوردار می باشد. با جلالی که برخوردار است، اگر چه ایمان نداشته باشیم اما خدا صلح خود را بر ما روا داشته خانه خود را بر ما می گشاید. جای بسی تعجب است که خدای قادر، توانا، ازلی و ابدی، که یقیناً نیازی به ما مخلوق ناچیز ندارد، دربهای آسمان را بر ما بگشاید بعد از آنکه آنها را به خاطر اشتباه اجداد مان که مغلوب وسوسه مار گردیدند بر ما بست. اشتباهی که بانی آن زیبایی کنار پدر بودن جای خود را به خودخواهی داد.
هر چند برای درک این راز دانایی کافی را نداریم که چگونه خدا می تواند برای بردن ما به خانه خود آسمانها را گشوده  و با فرستادن فرزند یگانه خود، تجربه تلخی این زندگی که هر روز با آن رو در رو هستیم را بچشد همانند هر یک از ما و در نهایت جان خود را بر روی صلیب برای ما اهدا نماید و درب بهشت را بر ما بگشاید؛ تنها خانه ای که می توانیم در آن به آرامش رسیده و محبت کامل دریابم، محبتی که ابدی بود و هر یک از ما تشنه آن هستیم.
در جشن امسال نوجوانان نور نیز هدف اصلی آنها این بود تا شوق با هم بودن در شادی تولد یگانه منجی بشریت را با ارائه برنامه های مختلف در قلب همه حضار به وجود آوردن. کودکانی که با زبانی ساده اما خالی از ریا و خودخواهی این مژده ی نیک را سرودند. امسال نیز با وجود برف و سرما سالن اجتماعات کاتولیک پذیرای اولیاء کودکان و عده ی زیادی از میهمانان، بیشتر از سالهای گذشته بود.

عید میلاد مسیح بر همه عزیزان مبارک باشد و مملو از برکات پدر آسمانی

عکس ها