image

Image

Image

Image

image

 

پیام یکشنبه ١٠ آگوست ٢٠١٤  پاپ فرانسیس به مناسبت عید تجسم مسیح

 

 

یکشنبه گذشته پاپ فرانسیس برای مردم رنج دیده عراق دعا ودرخواست کمک قاطع کرد.  خطاب به جمعیت حاضر در میدان سن پیترز طی مراسم سنتی دعای " تجسم مسیح" ، پدر مقدس همچنین در دعایش در خواست خاتمه جنگ بین نیروهای اسرائیلی و حماس در نوار غزه و قربانیان ویروس ایبولا و آنانی که در تلاش پیدا کردن علاج برای آن هستند را نمود.
پاپ فرانسیس طی مراسم شفاعت حضرت مریم گفت " بگذارید با هم دیگر به خدای صلح دعا کنیم،" خداوندا در این روزها به ما صلح عطا کن، و ما را سازند گان حق و صلح بنما.
..................................
برادران و خواهران عزیز،
اخبار رسیده ازعراق ما را از بی ایمانی وحشت زده کرده: هزاران نفر، از جمله مسیحیان، با روشی وحشیانه از منازلشان رانده شدند؛ طی این گریز بچه ها گرسنه و تشنه می میرند؛ زنان را دزدیده و به همراه می برند؛ مردم را کشتار جمعی می کنند، در همه جا هر نوع جنایت ؛ نابودی آثار تاریخی، فرهنگی وآثار موروثی مذهبی . اینها همه شدیدا موجب رنجش خدا و انسان است. نباید تنفر به اسم خدا بیانجامد! نباید جنگ را به نام خدا بر پا کرد!
من از آنانی که با شجاعت به یاری این برادران و خواهران می شتابند تشکر می کنم، و من مطمئن هستم که از طریق راه حل سیاسی و موثردرحد بین المللی و محلی می شود از این جنایت جلوگیری بعمل آورد و حکم قانون را به اجرا در آورد. به منظور ابراز نزدیکی و همدردی با آن جمعیتهای عزیز رنجور، من فرستاده ویژه خود را کاردینال فرناندو فیلونی Fernando Filoni مسئول عالی جماعت تبشیری که  فردا از رم عازم عراق خواهد شد را می فرستم.
همچنین درغزه ، به دنبال صلح. جنگ مجددا آغاز شده، جنگی که قربانیان بی گناه را بر می تابد و بجز بدتر کردن کشمکشها بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها چیزی را ببار نداشته.
بگذارید با هم دیگر به خدای صلح دعا کنیم، طی مراسم شفاعت حضرت مریم به ما صلح عطا بفرما، خداوندا در این روزها به ما پیشه حق و صلح عنایت فرما.
ما همچنین برای قربانیان ویروس ایبولا و همه آنانی که در تلاش مبارزه برای باز داشتن وعلاج آن هستند دعا می کنیم.
با تشکر از حضورتان و با آرزوی یکشنبه خوب برای همگان.
روز بخیر.
منبع : رادیو واتیکان