image

Image

Image

Image

image

 

واتیکان از رهبران مسلمانان خواست که دولت اسلامی ISIS را محکوم کنند


واتیکان ازهمه رهبران مذهبی بخصوص رهبران مذهبی مسلمانان خواست رفتار جنایتکارانه و اعمال بربریت غیر قابل بیان دولت اسلامی نظامیان ISIS درعراق را محکوم کنند، عدم محکومیت چنین اعمالی آینده گفتگوهای بین ادیان را به خطر می اندازد.
طبق قطعنامه صادر شده در ١٢ آگوست ٢٠١٤ از طرف "شورای اسقفی برای گفتگوی بین ادیان"، خواهان گرفتن موضع شجاعانه و شفاف رهبران مذهبی، بخصوص اسلامی و آنانی که دارای حسن نیت و متعهد در گفتگوی بین ادیان در رابطه با گرفتاری های اقلیتهاو وفرقه های مذهبی در عراق از جمله مسیحیان، ایزدیان و دیگر جوامع شدند.
در این سند قید شده که " همه شرکت کنندگان متفق القول و بدون ابهام باید توجیح کردن دین و نیایش درانجام این جنایات را محکوم کنند". " در غیر این صورت، پیروان دینی و رهبران آن چه اعتباری خواهند داشت؟ و چه اعتباری برای گفت گوی بین ادیان که با صبرو حوصله در سالهای اخیرپیگیری شد باقی می گذارد؟"
این سند قید می کند که " اکثریت نهاد ها و سازمانهای سیاسی و مذهبی اسلامی" پذیرفته اند که با بر قراری دولت خلافت اسلامی با ماموریت اعاده کردن خلافت،  یک دولت مستقل اسلامی تحت قوانین اسلامی، بدنبال خلافت منسوخ عثمانی پس از تاسیس ترکیه مدرن در سال ١٩٢٣ مخالف هستند.
واتیکان لیست " اعمال شرم آور" وشیوه های بکار گرفته شده اخیر توسط گروههای جهادی تروریستی طبقه بندی شده توسط دولت ایالات متحد آمریکا را بدین ترتیب منتشر کرد:
ـ " عمل مکروه بریدن سر، به صلیب کشیدن و آویزان کردن اجساد."
ـ "برگزیده های تحمیلی تغییر دین به اسلام پرداخت جزیه، مهاجرت ویا مرگ در بین مسیحیان و ایزدیان،"
ـ " ربودن دختران و زنان متعلق به جوامع ایزدان و مسیحیان به عنوان غنیمت جنگی."
ـ تحمیل عمل بربریت چفت کردن الت تناسلي دختران براي جلوگيري از جماع infibulations یا ختنه زنان."
"هیچ دلیل توجیح کننده ای برای چنین عمل بربریت از دیدگاه مذهبی مطمئنان وجود ندارد."
ـ " همچنین از رهبران مذهبی خواسته شده که از نفوذ خود بر حکمرانان برای پایان دادن این جنایات استفاده کنند، و آنانی که دست به چنین جنایات می زنند تنبیه کرده و حاکمیت قانون رادر تمام کشور به اجرا در آورند، همچنین تضمین برگرداندن رانده شدگان به خانه هایشان را تامین نمایند. " این رهبران می باید برعدم مسلح کردن وتامین مالی تروریستها تاکید وخاطرنشان کنند که چنین اعمالی از نظر معنوی قابل سرزنش میباشند.   

پایان

Catholic News Service:ماخذ