image

Image

Image

Image

image

 

پیک نیک گروه تسبیح در زومالان

اعضای گروه تسبیح هر دوشنبه گرد هم جمع میشوند تا ساعتی را در کنار هم با دعای تسبیح و داشتن جلساتی بر ایمان مسیحی و کاتولیکی را سپری کنند. البته در تابستان گروه تعطیل نیست و با وجود هوای خوب تابستانی جلسات را هرازچندگاهی در کلیساهای روستاها برگزار مینمایند که 20 مرداد 1393 تصمیم گرفتند تا دعایی در کلیسای مار اپریم زومالان داشته باشند. پس ساعت 10 صبح روز دوشنبه به زومالان حرکت کردند و پس از رسیدن و تدارکات لازم برای نشستن و استراحتی کوتاه که با صرف چای و شیرینی همراه بود ساعت نهار رسید و اسقف اعظم مار توماس به اتفاق همراهانش از راه رسیدند و با پذیرایی کوتاه از ایشان نوبت به نهار رسید و سپس به صحبت و تعامل افکار با اسقف پرداخته شد وبعد از کمی همگی عازم کلیسای مار اپریم برای دعای تسبیح شدند. در دعا تمامی عزیزان عراقی و تمام کشورهایی که در حال جنگ هستند را یاد نموده و برای برقراری صلح و آرامش در جهان از حضرت مریم مدد خواستند.
پس از دعا و تعمقی کوتاه بر زندگی قدیس اپریم که زندگی خود را وقف خدمت به کلیسا نموده و اشعار زیبای او هم اکنون در کلیساهای جهان سروده میشود؛ همگی به صرف عصرانه رفته و در ساعت 7:30 بعد از گذراندن یک روز زیبا در کنار هم به خانه بازگشتند.

گزارش و عکس: ادیت عیشویی

آلبوم عکس