image

Image

Image

Image

image

 

يكشنبه دوم دنخا
19 ژانويه  2014       29 دي 1392

لیک بر جمله آنان که او را پذیرا شدند، قدرت آن را بداد که فرزندان خدا گردند، بر آنان که به نام او ایمان آورند. یوحنا  1  :  12

 نماز قدّاس به نیت مرحومین: دانیال دانیال قراگوز ـ استیو گنجی سپورغان ـ. رجینا تمرزو ـ سرگیز ملکو ـ ماریناتجدد ـ پطرس، اسحق، پولوس بنیامین گولان ـ ویکتوریا آوانس ـ یعقوب خسروی.

1- روز سه شنبه 1 بهمن مراسم تشییع و به خاک سپاری مرحومه جنی ورده فقه بگلو همسر آقای آرداشیز آغاسی ساعت 2 بعدازظهر در این کلیسا برگزار خواهد گردید و مجلس ترحیم در سالن کاتولیکها منعقد خواهد گردید.
2- روز چهارشنبه به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آراداشیس تاریورن مراسم مجلس ترحیم توسط خانواده آن مرحوم از ساعت 3 الی 5/5 بعدازظهر در سالن کلیسای حضرت مریم برگزار خواهد گردید.