image

Image

Image

Image

image

 

يكشنبه سوم دنخا
26 ژانويه  2014       6 بهمن 1392

یحیی عیسی را دید و گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را برمی دارد! این است آنکه من درباره او گفتم که مردی بعد از من می آید که پیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بود.
یوحنا  1  : 29 ، 30

 نماز قدّاس به نیت مرحومین: اِلی، ویلسون دانیل ورده ـ جنی ورده    فقی بیگلو ـ اپریم، ماروسا بنی آدم ـ ماما، صوریا، اسحاق، یعقوب، روژل، فلاریس نظر آده .

1- روز جمعه آینده 11 بهمن ماه عید مار اسطیفانوس اولین شهید مسیحیت می باشد و مراسم ویژه دستگذاری ساعت 10 صبح در این کلیسا برگزار خواهد گردید. به همین مناسبت از کلیه ایمانداران عزیز جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.
2- روز یکشنبه آینده 13 بهمن ماه عید شمعون ساوا می باشد. و به مناسبت دهه فجر مراسم ویژه در این کلیسا ساعت 10 صبح برگزار خواهد گردید. از کلیه ایمانداران دعوت می شود در این مراسم شرکت نمایند.