image

Image

Image

Image

image

 

عید مقدس اوشعنا و بازار عید پاک

روز 24 فروردین 1393 مصادف با 13 آوریل 2014 باران زیبای بهاری را که نشان رحمت الهی است در یکشنبه ی هفتم روزه "عید اوشعنا" شاهد بودیم. ساعت 9:30 صبح بود. کودکان و نوجوانان نور به کلیسا می آمدند. لباسهای سفید بر تن کرده و شاخه ی سبز اوشعنا را در دست گرفته و همانند مردم اورشلیم با شادی فراوان منتظر بودند که ورود عیسی مسیح پسر داوود به اورشلیم را با سرودها و طواف خود دور کلیسا به همراه شماسان و کشیشان و اسقف عزیز جشن بگیرند.
آری عیسی از کوه زیتون به سوی اورشلیم فرود می آید. گروه انبوهی از پیروانش فریاد شادی برآورده و برای همه ی معجزاتی که انجام داده بود خدای خود را شکر کردند و گفتند: "مبارک باد پادشاهی که به نام خدا می آید"
(متی باب 19 آیه 28)
به احترام آن پادشاه لباس های خود را در مقابل او پهن کردند و همه ی آنها اعم از کودکان و نوجوانان که همیشه آماده ی دریافت محبت او بودند او را به بهترین نحو استقبال نمودند. همچنین بار دیگر فروتنی و عظمت و قدرت پادشاهشان را با دیدن او که سوار بر کره الاغ بود شاهد شدند. ما نیز باید همانطور که جناب اسقف در سخنان خود فرمودند همانند آن کودکان برای دریافت آن محبت و حیات ابدی قلب خود را از هر گونه  گناه  پاک  نماییم و با دعاهایمان عیسی مسیح را به نحو احسن در قلب خود استقبال نماییم تا از بار گناهانمان آزاد گردیم بعد از اتمام کلیسا مردم راهی سالن کاتولیک شدند چون به مناسبت عید پاک بازاری تشکیل داده شده بود. این بازار با همکاری همه ی گروه ها برپا شد. هر گروه از وسایل تزیینی گرفته تا کیک و غذاهای خانگی و انواع نوشیدنی ها میز خود را چیده بودند. دقایقی نگذشته بود که مردم آمدند و از همه ی میزها دیدن کردند و عده ای با خرید خود در راه خدا کمکی به نیازمندان نمودند. اول به کمک خدا و دوم با زحمات همه ی گروه ها بازار زیبایی را برپا کردیم و روز خوشی را گذراندیم. و استقبال بی نظیر مردم باعث شد که مسؤولان برآن شوند  سال های دیگر نیز این بازار خیریه را برگزار نمایند.
تهیه و تنظیم: دانیلا میرزا پلیس

آلبوم عکس