image

Image

Image

Image

image

 

خلوت با خدا
ساعاتی از یک روز ایام روزه بزرگ با دعا در خانه خدا و در حضور قربانی مقدس


در پی تصمیم گروه تسبیح مبنی بر برگزاری دعا و تعمق بر مفهوم روزه در هفته سوم این ایام اعضای گروه تسبیح با مشارکت تعدادی از اعضای سایر گروههای فعال در کلیسای کاتولیک ارومیه روز دوشنبه دوم ماه مارس رأس ساعت 10:30 صبح بمنظور تمرکز هر چه بیشتر افکار و درخواست یاری خداوند مراسم با یک آواز برای روح القدس در محل کلیسا آغاز شد.
سپس کشیش یوحنا (ژان لوئیس) در رابطه با محبت بی دریغ خداوند و اینکه پدر مهربان قبل از هر کس و بهتر از همه صدای ناله ها، درد و احساس ندامت و نیاز فرزندان خود را می شنود و منتظر در آغوش کشیدن ماست در هر لحظه که بسویش بشتابیم، موعظه کوتاه و پرمحتوی ایراد فرمودند.
سپس تا ساعت 12 اعضاء در سکوت به تفکر و تعمق به موضوع موعظه پرداختند. و در ساعت مذکور با حضور اسقف اعظم مارتوماس و نیز کشیش یوحنا دعای تسبیح با یک آواز با مضمون « توبه و درخواست رحم و شفقت خداوند » خوانده شد.
بعد از دعای تسبیح با بحث اجمالی بر « زمان » و چگونگی استفاده از آن و برنامه ریزی صحیح برای بکارگیری زمان که اجزاء  آن تشکیل دهنده کل زندگی زمینی ما می باشد و در خدمت گرفتن « زمان » برای رسیدن به اهداف الهی، توسط سرپرست گروه تسبیح مبیل عیسی ادامه یافت.
سپس بمدت یک ساعت با دعاهای شخصی اعضاء و تفکر بر آنها همراه با آواز کوتاه برای حضرت مریم ادامه یافت.

حدود ساعت 2 بعدازظهر شرکت کنندگان دعای خود را در آرامشی که از بودن در حضور خداوند بدست آورده بودند به پایان رساندند.
در ساعت 2 بعدازظهر در محل برگزاری جلسات گروهها، شرکت کنندگان نهار آماده شده توسط سه نفر از اعضا را دور هم میل نموده و چای بعدازظهر را با حضور اسقف اعظم و کشیش هرمز صرف نمودند و حدود ساعت 4 بعدازظهر با تعلیم مارتوماس و رضایت حاضرین در رابطه با تکرار چنین برنامه های دعای گروهی و تعمیم دادن آن، یک روز بیاد ماندنی به پایان رسید.
به امید اینکه مسیحیان همیشه و در هر حال در حضور خداوند باشیم.

گزارش از : مبیل عیسی 
عکس از راینا هرمز