اردوی تابستان گروه ایمان و نور

امسال گروه ایمان و نور ارومیه تصمیم گرفتند جهت اردوی تابستان به شمال ایران سفر کنند  . بدین منظور پس از برنامه ریزی و انجام کارهای مورد نیاز در بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 23/4/88 عازم اردوگاه اندیشه ( دن بسکو ) واقع در 12 کیلومتری شهر نوشهر شدند .

سه نفر از فرزندان ناتوان خدا همراه والدینشان به همراه پانزده نفر از دوستان به مدت یک هفته با محبت و خوشی در این اردوگاه بسیار قشنگ و با صفا در کنار هم زندگی کردند . برنامه روزانه بدین ترتیب بود که پس از خواندن دعای صبحگاهی در کلیسا و صرف صبحانه فعالیتهایی نظیر کاردستی و بازی و خواندن سرود با فرزندان ناتوان خدا انجام می گرفت و سپس عده ای برای شنا کردن به دریا می رفتند و عده ای نیز ناهار را آماده می کردند . همه کارها گروه بندی شده بود و همه طبق برنامه ای که نوشته شده بود مسئولیت خود را بخوبی انجام می دادند . پس از خوردن ناهار و استراحت همه دور هم می نشستند و چایی و یا قهوه می خوردند . پس از آن عده ای به بازی کردن مشغول شده و عده ای نیز تدارک شام را می دیدند . همه اعضا از بودن در کنا هم لذت می بردند و فضا پر از شادی و خنده بود . شکر خدا این مسافرت تجربه خوبی برای همگان گردید و همگی با خاطره خوش از هم جدا شدند .

در اینجا فرصت را غنیمت شمرده از جناب اسقف اگناسیو بدینی اسقف اعظم کلیسای لاتین ایران  که این اجازه را به ما دادند تا به مدت یک هفته از این اردوگاه بسیار زیبا و سر سبز و از همه امکانات آن استفاده کنیم کمال تشکر را می نمائیم .

آلبوم عكس