يكشنبه اول تابستان

عيد نوسرديل

11 ژوئیه  2010 مصادف با20 تير

  1. فردا دوشنبه به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه ويكتوريا آوانس مراسم مجلس ترحيم توسط فرزندان آن مرحومه از ساعت 3 الي 6 بعدازظهر در سالن كاتوليكهاي اروميه برگزار خواهد گرديد.
  2. روز پنجشنبه به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم شليمون بيت ميرزا كه در كشور آمريكا درگذشته است مراسم مجلس ترحيم توسط پسر آن مرحوم آقاي لورنس بيت ميرزا و خواهر آن مرحوم خانم روزا بيت ميرزا از ساعت 4 الي 7 بعدازظهر در سالن كاتوليكهاي اروميه برگزار خواهد گرديد.