با کمال تأثر و تأسف اطلاع یافتیم که عالیجناب مار پطرس هربولی در مورخه 31 اکتبر برابر با 9/8/89 در یکی از بیمارستانهای ترکیه بر اثر سکته ی مغزی دعوت حق را لبیک گفت.

عالیجناب مرحوم پطرس هربولی در سال 1946 بدنیا آمد و بعد از تکمیل مدرسه ی ابتدایی وارد مدرسه ی کشیشی نزد پدران دومنیکان گردید و در ادامه ی تحصیلات 2 سال فلسفه و 4 سال الهیات را تکمیل نمود.

در سال 1970 به درجه کشیشی ارتقاع یافت و تمامی خدمت روحانی خود را در منطقه ی زاخو و دهوک انجام نمود و در 1 فوریه سال 2002 به درجه ی مقام اسقفی برای حوزه ی خلیفه گری زاخو دست گذاری گردید.

مرحوم مار پطروس در مورخه 16 سپتامبر 2010 در اثر عارضه ی سکته ی مغزی به بیمارستان منتقل گردید سپس به یکی از بیمارستانهای ترکیه انتقال یافت وبر اثر شدت عارضه در مورخه 31 اکتبر با دیار اعلی شتافت.

 

این فاجعه بزرگ را به عالیجناب مار عمانوئیل سوم دللی پاتریارک بابل و رهبر کلیسای کلدانی کاتولیک جهان

و به تمام اسقفان و به ویژه جماعت ایمانداران حوزه خلیفه گری زاخو و دهوک تسلیت گفته و از خداوند منان برای همه صبر جمیل مسئلت مینماییم.