تجديد بناي مجدد كليسا در زمان حال حاضر

 

   

     از روزيكه مسئوليت اداره امور حوزه خليفه گري به اينجانب محول شد، پيوسته آرزوي تجديد بناي كليساي كاتوليك اروميه را در دل داشتم، تا اينكه با اتكال به خداي قادر مطلق و استمداد نعمتها و بركات مادر پر مهر و محبت مريم هميشه باكره و با كمك ايمانداران عزيز كه با جان و دل كمكهاي با ارزشي را از دسترنج خود تقديم كردند، تجديد بناي اين كليسا را آغاز نمودم.

     كار تجديد بناي كليسا در روز اول ژوئن سال 2003 آغاز شد و بناي داخل كليسا در روز 31 ژانويه 2004 به پايان رسيد.

     مراسم تقديس كليسا در روز 12 فوريه 2004 توسط اينجانب و با شركت عاليجناب اسقف اعظم آنجلو موتولا، سفير واتيكان در ايران؛ عاليجناب مار رمزي گرمو، اسقف اعظم خليفه گري آشوري كلداني كاتوليك تهران و عاليجناب مار جبرائيل كساب، اسقف اعظم خليفه گري كلداني كاتوليك بصره برگزار شد.

 

     در اين مراسم جناب آقاي جمشيد انصاري، استاندار محترم استان آذربايجان غربي و جناب آقاي محسن پور، فرماندار اروميه و جمعي از ديگر مسئولين استانداري، فرمانداري، ارشاد اسلامي و ديگر دوائر دولتي و همچنين كشيشان محترم ديگر كليساهاي شهر اروميه به همراه جمعيت انبوهي از ايمانداران مسيحي حضور داشتند.

 

 

 

 

خدمتگزار شما

توماس ميرم

  اسقف اعظم خليفه گري آشوري كلداني كاتوليك اروميه

.