روز 4 آبان مصادف با 25 اکتبر 2012 گردهمایی ایمانداران کاتولیک ارومیه به مناسبت سال ایمان که توسط پاپ اعظم بندیکت شانزدهم اعلام گردید در سال اجتماعات کاتولیک ارومیه برگزار گردید. این مراسم از روز یکشنبه نماز قداس قربانی مقدس آغاز گردید و تمام هفته به همین نیت در کلیسا با شرکت ایماندارن دعای تسبیح خوانده شد.

. این اجتماع با دعای تسبیح آغاز گردید سپس عالیجناب اسقف توماس ضمن سخنرانی خود اشاره به آغاز هفته یعنی یکشنبه نمودند روز انتشار ایمان که همزمان با آغاز سال ایمان نیز نبود؛ در ادامه سخنان خویش اشاره به چگونگی انتشار ایمان در کلیسا نمودند که مننشأ گرفته شده از دعوت خداوند ما عیسی مسیح مبنی بر انتشار مژده ملکوت به تمام جهان است. کلیسا در طول این سالها در این راستا  تلاش نموده است از همان سرزمین مولدی خداوند تا دور دستها ایمان را گسترش دهد، این تلاش حاصل زحمتهای رسولان در وحله اول و بعد از آن با به کار گیری روح القدس در زندگی آنانی که مژده نو را دریافت نمودند در شاخه های مختلفی به همین منظور می باشد. همانند چین، تبت که توسط پدران کلیسای ما بشارت داده شده اند.رشد ایمان در این سالها بخصوص با جا گرفتن در خانواده، آن را عنصر اصلی رشد و ترویج ایمان نمود و به تدریج رازهای کلیسایی در رأس آنها راز قربانی مقدس که حضور مسیح را روزانه در ما تجدید می کند ، قدرت اصلی تقویت و به ثمر رسیدن ایمان گردیند.

امسال که سال تجدید ایمان که همانا موضوع اصلی اجتماع اسقفان در واتیکان بود فرصتی است برای تعمق بیشتر در ایمان و مرور زندگی برای کشف دوباره موحبات الهی و ترویج آن به دیگران؛ به آنانی که خالی از مهر خداوندی می باشند، آنانی که اصل ایمان یعنی صلح و همدلی را زیر پای نهاده غرور و خودخواهی و قدرت طلبی را پیشه گرفته اند. برای اینکه بتوان به این هدف رسید باید از خانواده که اولین مکتب فراگیری ایمان می باشد شروع نمود و فضای بیشتری برای دعا در خانواده فراهم نمود و زمان بیشتری برای کشف اسرار الهی در زندگی، صرف نمود ؛ اینگونه مبشران واقعی ایمان در سراسر جهان خواهیم گردید. این موضوع دومی مبنی بر « انتقال و انتشار ایمان در خانواده » بود که توسط کشیش هرمز خدمت ایمانداران ارائه گردید.

در ادامه سخنرانی آقای آندره باباخانوف به عنوان جوان و پدر خانواده، کسی که ایمان را در زندگی به کار گرفته است شهادت خود را ارائه نمود. در سخنان خویش فرمود که از انتخاب او توسط کلیسا برای این روز فرصتی گردید تا مروری بر زندگی خویش بنمایم؛ فرصتی شد تا بیشتر به نقش خود در کلیسا، خانواده به عنوان یک مسیحی پی ببرم، به اینکه چگونه ایمان دریافت گردیده در دوران کودکی را پرورش داده امروز به فرزندان خود انتقال دهم و آنان را در این راه به عنوان شاهدان واقی مسیح پرورش دهم. به صراحت می توتن بگویم یافتن هدف واقعی، زندگی بدور از نیرنگ و فریب، زندگی در محبت به خدا و دیگران حاصل نزدیکی با خدا و ایجاد رابطه با اوست، چرا که اوست که در این رابطه مرا در این راه همراهی نمود و مسؤلان کلیسایی و مربیان را بر سر راه من قرار داد تا با راهنمایی آنان بتوانم در این راه با سربلندی قدم بردارم و از همان خدا می خواهم باقی زندگی من و خانواده ام را برکت داده قدرت دهد تا کلام او را به همه بشارت دهیم. امید به اینکه همه ما ایمانداران بتوان معنی واقعی ایمان را در زندگی کشف نموده به آن با تمام دل عمل کنیم.

عکسهای مربوطه